برنامه تلویزیونی تقویم تاریخ

تهیه کننده: مسعودرضا عجمی

سردبیر: سیدمیثم هاشم زاده

مدیرتولید: فاطمه آرام جان

دستیار تولید: هادی مروتی

مجری: علیرضا علیا

به سفارش گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما

برنامه روزانه تقویم تاریخ به بررسی اخبار و حوادث و اتفاقات تاریخی پرداخته و به نقاط تاریک حوادث تاریخی توجه بیشتری می نماید تا بدینگونه موجبات آموزش، فرهنگ سازی و آگاه سازی هرچه بیشتر بینندگان و همچنین تهییج مخاطب برای پیگیری تاریخ و فرهنگ ایران را فراهم سازد.

این برنامه هر روز از شبکه اول سیما پخش میگردد

 

بازیابی رمز عبور