• خانه
  • تولید برنامه تلویزیونی
پروژه ها

برنامه تلویزیونی تقویم تاریخ

تهیه کننده: مسعودرضا عجمی سردبیر: سیدمیثم هاشم زاده مدیرتولید: فاطمه آرام جان دستیار تولید: هادی مروتی مجری: علیرضا علیا به سفارش گروه تاریخ، فرهنگ و

ادامه مطلب »

بازیابی رمز عبور