دوره ها

دوره تصویرگری خلاق

آموزش تصویرگری کتاب به شیوه خلاق
ویژه کودکان و نوجوانان
گروه سنی ۷ تا ۱۴ سال

دوره نویسندگی خلاق

آموزش نویسندگی داستان کوتاه به شیوه خلاق
ویژه کودکان و نوجوانان
گروه سنی ۸ تا ۱۶ سال

بازیابی رمز عبور