برنامه تلویزیونی النتیجه الجمل

کارگردان:‌سید مبثم هاشم زاده

اجرا:‌ خانم طالبی

برنامه النتیجه اجمل برای مخاطب نوجوان جهت پخش از شبکه شهاب در سال ۱۴۰۱ تولید شد و دارای جنبه آموزش و سرگرمی بود

تولید به سفارش شبکه برون مرزی شهاب

 

بازیابی رمز عبور