موسسه فرهنگی هنری بیتاب فدک

شماره ثبت ۵۰۵۲۹

دوره های نویسندگی خلاق

نوشتن یک امر اجتماعی است. نویسنده همیشه دیگری یا دیگران را مخاطب خود قرار می‌دهد و سعی بر ارتباط با جامعه دارد و این امر نشان دهنده جنبه اجتماعی نوشتن است. نویسنده برای رسیدن به هدف و جستن حقیقت دست به قلم می‌برد و در تلاش و مبارزه برای یافتن آگاهی می‌باشد. داستان‌سرایی و نگارش کمک بسیاری به گسترش دایره واژگان در افراد می‌کند، آنها را با دنیای دیگری مواجه می‌کند که به وسیله آن‌ها خلق شده، به ایده پردازی و خلق شخصیت‌های جدید می‌پردازند، با راز و رمزهای زندگی آشنا می‌شوند و آموزه‌های بسیاری که برای آن‌ها می‌تواند در پی داشته باشد. هدف اصلی نویسندگان آینده پرورش نویسنده و نقاش نیست، بلکه رسیدن به مهارت‌هایی است که بصورت غیرمستقیم، در خلال این امور به دست می‌آید. شیوه فکر کردن، تفکر خلاق، تحقیق و پژوهش، کلام شیوا و بلیغ، سخنوری، مرور گذشته و کشف تجربیات، صراحت و صداقت، مهارت در مکاتبات روزمره، خلاقیت و بسیاری از این موارد را می‌توان اشاره کرد. در این دوره آموزشی، سعی بر آن است تا با شیوه ای خلاق و نوین و به دور از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده و سنگین نگارشی و ادبیاتی (برای کودکان و نوجوانان) آنها را به نوشتن و دست به قلم بودن ترغیب و تشویق نماییم. همچنین در این دوره ها با استفاده از بازی های کلامی در هر جلسه لذت نوشتن و خواندن را افزایش می دهیم.

دوره ها

بازیابی رمز عبور