نظریه پردازان و اندیشمندان در حوزه ی هدف گذاری برای یادگیری و خلاقیت، هدف های بسیار
گسترده و متفاوتی را بیان کرده اند. در اثر حاضر با بهره گیری از مشاوران و فعالان کودک و بازی،
تلاش کردیم برای هر بازی، هدف ویژه و انتظاری را که می توانیم از آن داشته باشیم، بررسی کنیم و
نتیجه را کنار هر بازی بیاوریم. البته این اهداف قطعی نبوده و با تغییر در شیوه و روند بازی می تواند
تغییر کند. همچنین در کنار هر بازی برجسته ترین هدف و محدوده ی انتظارات آن نوشته شده که
براساس نوع و شکل بازی و نیاز مخاطب به هدف موردنظر قابل تغییر و استفاده است

در این بخش، اولین تجربه از بازی را همراه با تاریخ بازی یادداشت می کنیم.
پس از مدتی وقتی دوباره با کودکمان همان بازی را انجام دادیم، تجربه ی خودمان را
دوباره یادداشت می کنیم. به این ترتیب مجموعه ی این یادداشت ها، رشد و پیشرفت
کودکمان و نزدیک شدن به اهداف تعیین شده را نشان می دهد و یک مجموعه ی
بسیار عالی از تجربیات و اندوخته مان و دفترچه ی خاطرات خوبی برای ما خواهد بود.

وجود این بخش در کتاب، ایده ی نو و شیوه ای
جدید در نشر و تألیف کتاب به شمار می آید.
می توانیم با اسکن کد Qr به کمک تلفن همراه،
فیلم مربوط به هر بازی را ببینیم و با چگونگی
ساخت و شیوه ی بازی آشنا شویم.

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که می توانید با یک تکه نخ و النگوی دست خود
یک بازی هیجان انگیزی انجام بدهید؟ پس شما هم دست به کار شوید و از وسایلی که
می توانید در بازی ها به کار ببرید، استفاده کنید و آن ها را در ادامه ی هر عنوان یادداشت
کنید. فقط نیاز به کمی خلاقیت در استفاده از ابزار و وسایل موجود پیرامونتان
دارید. عنوانی برای هر وسیله درنظر گرفته شده که در متن بازی آن را با فونت و رنگ
متفاوت مشاهده می کنید.

در این بخش از کتاب توضیحات مربوط
به هر بازی را با کوتاه ترین جملات و
استفاده از ساده ترین روش ها در مقابل
هر بازی شرح داده ایم

به منظور بهره وری بیشتر و استفاده ی بهتر از اهداف بازی ها
پیشنهادهایی در این بخش ارائه شده که در پیش روی هر یک، هدف آن نیز بیان شده
است. با این پیشنهادها، بازی ها هیجان انگیزتر و یا هدفمندتر می شوند و می توانند شما
را به هدفتان نزدیک تر کند. درصورتی که پیشنهادی از سوی شما نیز وجود داشته باشد،
آن را یادداشت کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید

بازیابی رمز عبور