کتاب گزارش عملکرد 1401(صندوق صنایع دستی و فرش دستباف)

طراح جلد و صفحه آرا:‌ سید میثم هاشم زاده

 

کتاب گزارش عملکرد ۱۴۰۱ که به کوشش مجموعه بیتاب فدک گرداوری و تدوین شده است، مجموعه ایست از گزارش کار صندوق صنایع دستی و فرش دستباف که در سال ۱۴۰۲ انتشار یافت

بازیابی رمز عبور