کتاب نوکرانه 1401

طراح جلد و صفحه آرا:‌ سید میثم هاشم زاده

 

کتاب نوکرانه ۱۴۰۱ که به کوشش مجموعه بیتاب فدک گرداوری و تدوین شده است، گزارشیست از مجموعه فعالیت های گروه فرهنگی تبلیغی جهادی راهنمای زائر در سال ۱۴۰۱

بازیابی رمز عبور