کتاب فرهنگنامه اسارت و آزادگان

طراح جلد و صفحه آرا:‌ سید میثم هاشم زاده

 

کتاب فرهنگنامه اسارت و آزادگان(کتابشناسی اسارت) که به کوشش مسعود ده نمکی گرداوری و تدوین شده است، مجموعه ایست چند جلدی که در سال ۱۴۰۰ انتشار یافت

بازیابی رمز عبور