کتاب روزشمار زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی

طراح جلد و صفحه آرا:‌ سید میثم هاشم زاده

 

کتاب روزشمار زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی که به کوشش مسعود ده نمکی گردآوری و تدوین شده است، مجموعه ایست ۳ جلدی که در سال ۱۴۰۰ انتشار یافت

بازیابی رمز عبور