لوگو تهیه غذای دادا

طراح: سید میثم هاشم زاده

لوگو الهام گرفته از خاله ریزه می باشد که با مضمون آشپزی طراحی شده است.

بازیابی رمز عبور