طراحی پوستر گردهمایی کودکان عاشورایی

طراح: سید میثم هاشم زاده

پوستر گردهمایی کودکان عاشورایی که به سفارش کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان طراحی شده است

 

  • پروژه ها
  • طراحی پوستر گردهمایی کودکان عاشورایی

بازیابی رمز عبور