دوره آنلاین تصویرگری خلاق 2

ویژه گروه سنی 7 تا 12 سال
_آشنایی با مبانی رنگ شناسی
_اموزش تکنیک کاربردی تصویرگری
- آمادگی ذهنی با بازی و تجسم خلاق

شروع دوره : 26 مرداد 1399

دوره آنلاین نویسندگی خلاق 2

ویژه گره سنی 8 تا 14 سال
- آشنایی با ساختار داستان نویسی
- داستان کوتاه با شیوه خلاق
- بازی های تقویت هوش کلامی و تجسمی

شروع دوره : 29 مرداد 1399

سفارش کتاب نویسندگان آینده

طراحی و چاپ اختصاصی کتاب به قلم و هنر کودکان و نوجوانان شما -تبدیل نقاشی و داستان ارسالی شما به یک کتاب زیبا و جذاب

دوره آنلاین تصویرگری خلاق

ویژه گروه سنی 7 تا 12 سال
- آشنایی با نکات تصویرگری - آمادگی ذهنی با بازی و تجسم خلاق - آموزش و آشنایی با تکنیک های کاربردی

دوره آنلاین نویسندگی خلاق

ویژه گره سنی 8 تا 14 سال
- داستان نویسی با شیوه خلاق - بازی های تقویت هوش کلامی و تجسمی - آشنایی با عناصر و ساختار داستان نویسی