فرم قرارداد

نمونه فرم قرارداد

این قرارداد میان آقای/خانم ——— مسئول واحد صنفی ———- به نشانی ———————– تلفن —————— که از این پس سفارش گیرنده نامیده می‌شود از یک‌طرف

و موسسه بیتاب به نشانی خیابان جمهوری، خیابان منیری جاوید، کوچه وحید پلاک 5 ط 2 به شماره تلفن: 02166592976 که از این پس موسسه بیتاب نامیده می‌شود از طرف دیگر، منعقد می‌گردد.

موضوع قرارداد:

ایجاد بستر لازم و تعامل دوجانبه جهت گرفتن سفارشات (با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) از مشتریان.

تعهدات سفارش گیرنده:

– دریافت سفارش از مشتریان و ثبت در سامانه معرفی شده از طرف موسسه بیتاب

– دقت در دریافت سفارش به جهت عدم مغایرت با شئونات اسلامی و همچنین دارا بودن کیفیت مناسب

– تسویه حساب پس از دریافت سفارش آماده شده

– تعهد اخلاقی به جهت حفظ و عدم سوء استفاده از اطلاعت مشتریان

تعهدات موسسه بیتاب:

– طراحی سفارش ثبت شده و ارسال آن به مشتری جهت تایید.

– چاپ و ارسال به سفارش گیرنده پس از تایید نهایی.

– تعهد جهت حفظ و عدم سوء استفاده از اطلاعات مشتریان

داوری و حل اختلاف:

– درصورت بروز هرگونه اختلاف پیش یا پس از عقد قرارداد، حل اختلاف بر عهده شخص ثالث مورد تایید طرفین قرار میگیرد.