کارگاه‌های آموزشی خلاق

دوره نقاشی خلاق پیشرفته

B135

زمان برگزاری:

جلسه اول:چهارشنبه 27 شهریورماه | جلسه دوم: پنجشنبه 4 مهرماه | جلسه سوم: پنجشنبه 11 مهرماه