سایت بیتاب از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در زمینه های مختلف فرهنگی آغاز کرده است. اولین نشریه الکترونیکی ایران با نام بیتاب که شامل ۱۴ بخش مختلف و متنوع بود سرآغاز فعالیت سایت بود. سپس با ویژه برنامه های مناسبتی از جمله بیتاب حسین (اولین هیأت اینترنتی) – بیتاب فاطمه – بیتاب ظهور و … مخاطبین زیادی را به خود جذب کرد و تا چندی پیش این روند را ادامه می داد. اکنون با تغییر در ساختار سایت و با بخش بندی تخصصی قصد بهبود فعالیت های خود را دارد.
بخشی از سایت به معرفی توانایی ها و فعالیت های مجموعه پرداخته است.
بخش فروشگاه دیجیتال بیتاب با هدف ارایه و فروش محصولات فرهنگی که عموما توسط همین مجموعه تولید شده است راه اندازی شده و امید است در راه نیل به اهداف فرهنگی این مجموعه قدمی را بتواند بردارد.